Delingsøkonomi og arbeidsrett – ja takk, begge deler?

Agenda Magasin: Tarjei Ellingsen Røsvoll mener den eneste måten å reelt sett sikre at alle arbeidere får de rettigheter de bør og har krav på, er å endre arbeidskjøper- og arbeidstager-begrepene radikalt.

Enkelt forklart vil denne endringen måtte gå ut på at samtlige ledd i en næringskjede er like ansvarlig for sine ansattes vilkår. På denne måten vil tilstanden være slik at når kommunen leier inn fra Manpower, kan arbeideren gå veien om både kommunen og Manpower for å få sine krav sikret.

Source: Delingsøkonomi og arbeidsrett – ja takk, begge deler?