Utvalg vil fjerne formuesskatten – Næringsliv – Makro og politikk – E24

Kapitaltilgangsutvalget ledet av Aksel Mjøs anbefaler at vi fjerner formuesskatten for å gi norsk næringsliv bedre tilgang til lokal kapital. Konklusjonen kommer frem av NOU-rapporten “Kapital i omstillingens tid — Næringslivets tilgang til kapital” som ble overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet 1. mars 2018.

– Det at Mjøs-utvalget nå konkluderer med at formuesskatten er et hinder for kapitaltilgangen til lønnsomme prosjekter i Norge, gir oss flere gode argumenter for å avvikle formuesskatten på sikt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til E24. – Det er ikke topplederne i Statoil som er mest bekymret for formuesskatt, men blant annet familieeide bedrifter. Dette handler om å skape gode arbeidsplasser i Norge.

Kilde: Utvalg vil fjerne formuesskatten – Næringsliv – Makro og politikk – E24

Velkommen til Weconomy.no

Bregrepet “WEconomy” beskriver den nye økonomien, som gir flere mulighet til å delta som leverandører og som kapitalister samtidig som vi blir utfordret på å ta hensyn til bærekraft og samfunnsansvar. WEconomy er forsøkt definert av Jan Jonker, professor i bærekraftig næringsliv ved Radboud Universiteit Nijmegen, ved å peke på seks trender:

  1. Sirkulær økonomi
  2. Funksjonell økonomi
  3. Bio-basert økonomi
  4. Samarbeidsøkonomi
  5. Delingsøkonomi
  6. Selvproduksjonsøkonomi

Hensikten med Weconomy.no er å utforske disse trendene og følge med på utviklingen i Norge, med særlig fokus på finansiering, ledelse og samfunnsansvar knyttet til oppstart og vekst for gründere og små bedrifter.