Delingsøkonomi og arbeidsrett – ja takk, begge deler?

Agenda Magasin: Tarjei Ellingsen Røsvoll mener den eneste måten å reelt sett sikre at alle arbeidere får de rettigheter de bør og har krav på, er å endre arbeidskjøper- og arbeidstager-begrepene radikalt.

Enkelt forklart vil denne endringen måtte gå ut på at samtlige ledd i en næringskjede er like ansvarlig for sine ansattes vilkår. På denne måten vil tilstanden være slik at når kommunen leier inn fra Manpower, kan arbeideren gå veien om både kommunen og Manpower for å få sine krav sikret.

Source: Delingsøkonomi og arbeidsrett – ja takk, begge deler?

Velkommen til Weconomy.no

Bregrepet “WEconomy” beskriver den nye økonomien, som gir flere mulighet til å delta som leverandører og som kapitalister samtidig som vi blir utfordret på å ta hensyn til bærekraft og samfunnsansvar. WEconomy er forsøkt definert av Jan Jonker, professor i bærekraftig næringsliv ved Radboud Universiteit Nijmegen, ved å peke på seks trender:

  1. Sirkulær økonomi
  2. Funksjonell økonomi
  3. Bio-basert økonomi
  4. Samarbeidsøkonomi
  5. Delingsøkonomi
  6. Selvproduksjonsøkonomi

Hensikten med Weconomy.no er å utforske disse trendene og følge med på utviklingen i Norge, med særlig fokus på finansiering, ledelse og samfunnsansvar knyttet til oppstart og vekst for gründere og små bedrifter.